TOMI CZECH s.r.o.

Nařízení o stavebních výrobcích (CPR) - nové požadavky na kabely

Nařízení o stavebních výrobcích (CPR) - nové požadavky na kabely

 

Nařízení o stavebních výrobcích (CPR) - nové požadavky na kabely

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým
se zrušuje směrnice Rady 89/106 / EHS (Construction Product Directive). "Toto nařízení stanoví podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh nebo zpřístupnění stavebních výrobků na trhu, a to stanovením harmonizovaných pravidel týkajících se způsobu vyjádření vlastností stavebních výrobků a používání označení CE na těchto výrobcích." Nařízení vstoupilo v platnost 1. července 2013.
 
V případě izolovaných vodičů a kabelů používaných jako stavební výrobky je CPR založen na harmonizované evropské normě EN 50575: 2014, jejíž datum provedení bylo stanoveno k 1. červenci 2016. Od tohoto data mají výrobci/dovozci 12 měsíců plně vyhovět novým předpisům a přizpůsobit se novým požadavkům. To znamená, že od 1. července 2017 by se všechny instalační kabely měly považovat za stavební výrobky a měly by být dodrženy příslušné předpisy. Nové předpisy vyžadují, aby výrobci vystavili prohlášení o vlastnostech (DoP) a aby označili, že jejich výrobky splňují příslušné normy s označením CE. Výrobce na základě vypracování svého DoP přebírá odpovědnost za shodu stavebního výrobku s deklarovanými vlastnostmi. Norma EN 50575 specifikuje požadavky na požární odolnost kabelů používaných v trvalých systémech budov, tj. Silových kabelů, řídicích a komunikačních kabelů, kabelů s optickými vlákny:
 
  • silové kabely - izolované vodiče a elektrické kabely používané např. na dodávku elektrické energie;
  • řídicí a komunikační kabely - izolované vodiče, symetrické a koaxiální kabely s kovovými vodiči, např. v telekomunikačních systémech, na přenos dat, na distribuci televizních a rádiových signálů v sítích RF, v signalizačních a řídících systémech;
  • vláknové optické kabely - používané např. v telekomunikačních systémech, na přenos dat, na distribuci TV a rádiových signálů v RF sítích, v signalizačních a řídících systémech.
 
 
Doposud byly vodiče a kabely zpracovávány výhradně jako elektrické výrobky, které podléhají předpisům o bezpečnosti výrobků podle směrnice o nízkonapěťových zařízeních (LVD) a výrobce je označil CE. Nová pravidla zavedená normou EN50575 ukládají výrobcům (i dovozcem a distributorem) povinnost zadávat příslušné testy oznámeným certifikačním orgánem / laboratořím s cílem získat osvědčení potvrzující třídu požární odolnosti svých výrobků a vydávat prohlášení o vlastnostech (DOP) s příslušnými eurotřídami. Eurotřída stavebního výrobku (včetně elektrických, řídících a komunikačních kabelů) umožňuje jeho klasifikaci z hlediska reakce na oheň podle stejných pravidel a kritérií v celé Evropě. Označení požární klasifikace se již nacházejí na etiketách mnoha stavebních výrobků a brzy budou potřebné pro všechny takové výrobky.
 
Schéma klasifikace kabelů podle normy EN50575
 
Eurotřída metody testování dodatečná kritéria příkladné výrobky
 Aca EN ISO 1716  kabely bezhalogenové
 B1ca  EN 50399
EN 60332-1-2
kouřivost (s1, s2),
kapalných / částeček (d1, d2)
nebo kyselin (a1)
kabely bezhalogenové
 B2ca  EN 50399
EN 60332-1-2
PVC tvrdé,
kabely bezhalogenové
 Cca  EN 50399
EN 60332-1-2
kabely bezhalogenové
Dca EN 50399
EN 60332-1-2 
kabely z velmi kvalitním PVC
 Eca EN 60332-1-2  bez požadavků  kabely z PVC
 Fca

Not fulfilling requirements
for
Eca

bez požadavků kabely polyetylenové nebo PVC
 
Podle CPR a normy EN50575 uvádí sedm eurotříd klasifikující reakci kabelů na oheň: Aca, BCA, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca spolu s dalšími kritérii charakterizujícími produkci kouře, výskyt hořlavých kapek / částic a kyselost produktů spalování a tepelného rozkladu. Třída Aca definuje nehořlavé kabely (bez reakce), zatímco třída FCA obsahuje kabely, které nesplňují požadavky třídy Eca (tj s neurčeným výkonem). Další klasifikace zahrnuje:
  • s1, s2 - tvorba kouře,
  • d1, d2 - emise hořících kapiček/částic,
  • a1 - vylučování kyseliny.
 
Příklad označení kabelu
 
Příklad štítku kabelu v souladu s normou EN50575.
 
Koaxiální kabely jsou rozděleny podle vlnové impedance:
  • 50 Ω - Trilan kabely pro aplikace v instalacích WLAN (2,4 GHz a 5 GHz);;
  • 75 Ω - DIPOLNET nebo Triset kabely určené pro individuální a společné anténní systémy (STA / MATV). Typické aplikace zahrnují distribuci signálů DVB-T, FM / DAB a satelitních TV (DVB-S / S2).
 
75 ohm Triset kabely

 
50 ohm Trilan kabely
 
 
Seznam Prohlášení o Parametrech koaxiálních kabelů
v souladu s nařízením CPR
Kód Název DoP
PL
DoP
EN
vlnová impedance reakce na
oheň
E1010 TRISET-113 PROFI  75 Ω Eca 
E1015 TRISET-113   75 Ω Eca
E1017 TRISET-113 PE  75 Ω Fca
E1019 TRISET-113 HF   75 Ω   Dca 
E1025 TRISET-11 PE   75 Ω   Fca 
E1027 TRISET-11 HF     75 Ω  Cca 
E1220 Tri-Shield DIPOLNET   75 Ω  Eca 
E1230 DIPOLNET     75 Ω Eca
E1231 DIPOLNET PE   75 Ω Fca
E1171 Tri-Lan 240 PE   50 Ω  Fca
E1172 Tri-Lan 240   50 Ω Eca
E1173 Tri-Lan 400 PE  50 Ω Fca
M5995 CAMSET/YAR   75 Ω  Eca 
M5997 CAMSET/YAR PE   75 Ω Fca
 
Kabely s kroucenými páry se používají pro přenos dat v telekomunikačních a počítačových sítích, většinou v sítích Ethernet instalovaných v budovách (strukturální kabeláž). Sestávají z jednoho nebo více kroucených párů izolovaných žil (drátů, lanek). Zkroucení minimalizuje účinky vnějšího a vnitřního (preslušného) elektromagnetického rušení.
 
NetSetkabely pro strukturální kabeláž
 
Seznam Prohlášení o parametrech krouceného páru
v souladu s nařízením CPR
Kód Název DoP
PL
DoP
EN
Kategorie reakce na
oheň
E1408 NETSET U/UTP 5e   Eca
E1410 NETSET U/UTP PE+ żel  5e   Fca
E1412 NETSET U/UTP PE  5e  Fca
E1515 NETSET F/UTP  5e  Eca
E1517 NETSET F/UTP PE  5e  Fca
E1608 NETSET U/UTP   Eca
E1616 NETSET U/FTP 6A  Eca

&n

Potřebujete poradit?
Infolinka
+420 734 310 460 info@t-cz.com